ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK - انواع مفهومی وابستگی بین فعالیت های پروژه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نویسنده: علی رحمتی توکل

تمام فعالیت های پروژه، بطور همزمان انجام نمی شوند بلکه با یک تقدم و تاخر بر اساس وابستگی بین فعالیت ها انجام می شوند. وابستگی بین فعالیت ها، از دو منظر قابل دسته بندی بوده که ضروری است تمامی آنها در برنامه ریزی پروژه مورد توجه قرار گیرند.

 

نگاه اول:


 وابستگی داخلی: وابستگی بین فعالیت های تحت کنترل تیم پروژه

وابستگی های خارجی: وابستگی بین فعالیت های پروژه و سایر پروژه ها یا سایر فعالیت های سازمان

نگاه دوم:

وابستگی های اجباری: وابستگی های الزامی بین فعالیت های پروژه، اعم از وابستگی های مربوط به ماهیت فعالیت ها یا الزامات قراردادی. در مورد وابستگی های مربوط به ماهیت فعالیت ها، برای مثال می توان به پیش نیازی فعالیت خرید تجهیزات برای فعالیت نصب تجهیزات، اشاره داشت. برای الزامات قراردادی هم باید گفت اگر در متن قرارداد برای تقدم و تاخر خاصی بین فعالیت ها، الزام گذاشته باشد، در این گروه قرار می گیرند.

وابستگی های احتیاطی: وابستگی هایی که بر اساس صلاحدید و بهترین تجربیات، در همان صنعت، بین فعالیت ها در نظر گرفته می شوند. برای مثال بعد از طراحی سازه و معماری ساختمان می توان ابعاد و مشخصات درهای ورودی را داشت و اقدام به خرید آنها کرد لیکن این کار بدلایلی عاقلانه نیست از جمله این دلایل، می توان به خواب سرمایه و فضای لازم جهت نگهداری درهای ورودی اشاره داشت لیکن ترجیح بر انتقال این خرید به اواخر اجرای پروژه است.